minicine, una altra manera de descobrir el cinema infantil : presència d'un narrador, debat, distribució d'un document pedagògic, eines didàctiques.